22 december/ yoga voor het hart/ Utrecht

Zondag 22 december (14:30 - 16:30 uur): yoga voor het hart met gratitude meditation


Boeddhistische monniken beginnen er hun dag mee: met een meditatie waarin ze hun dankbaarheid uitspreken voor de dingen in hun leven. Wanneer je regelmatig stilstaat bij de dingen waar je dankbaar voor bent, ervaar je meer geluk en minder stress.


In deze lange les gebruiken we yogahoudingen en ademoefeningen om het lichaam soepel te maken en met de aandacht langzaam meer maar binnen te keren. We gaan eerst ons eigen hartgebied (fysiek: bovenrug, borst, schouderbladen) letterlijk meer ruimte geven. Het laatste deel van de les is voor een lange, geleide 'gratitute-meditation'. Deze kan zittend of liggend worden gedaan. De meditatie vergroot je oprechte gevoel van dankbaarheid en laat je zien wat er allemaal in je leven is om dankbaar voor te zijn. Het helpt ons los te komen van ergernis, ongeduld en boosheid. Vanuit rust kan onze eigen natuurlijke openheid en goedheid te voorschijn komen. Ons hart blijkt zachter, ons oor kan luisteren en de acceptatie van onszelf en anderen wordt makkelijker.


Datum, locatie en opgave

Locatie Yoga Utrecht (Oudegracht aan de Werf 243). Zondag 22 december 14:30 - 16:30 uur. Opgave: info@yogautrecht.nl en zie www.yogautrecht.nl. Bijdrage: 27,50 euro.

Copyright © All Rights Reserved